บุตร-หลานปลอดภัยห่างไกลโรคติดเชื้อตามฤดูกาลและ “โควิด-19” รพ.เชียงใหม่ ราม เพิ่มมาตรการป้องกัน-คลายกังวลให้ผู้ปกครอง...
July 21 / 2021

 

 

 

“นิว นอร์มอล”...เพื่อช่วยให้เด็กป้องกันตัวเอง

 

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่หลังหยุดยาว 4 เดือนจากปัญหาการแพร่ระบาดของ “ไวรัสตัวแสบ โควิด-19” ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงสู่ระดับที่น่าพอใจแต่ก็ไม่ควรประมาท-การ์ดตก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ไปรวมตัวกันในโรงเรียนมีโอกาสรับเชื้อได้สะดวกกว่าช่วงเวลาที่หยุดอยู่กับบ้าน และที่สำคัญคือหลังจากได้รับเชื้อแล้วเด็ก ๆ มักมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนด้วยกัน หรือจากนักเรียนไปสู่ครู รวมทั้งนำเชื้อกลับไปแพร่ระบาดในครอบครัวได้ทางหนึ่ง ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” ให้ความสำคัญที่ต้องเพิ่มมาตรการพิเศษหลายด้านเพื่อป้องกันเด็ก ๆ ตลอดทั้งพ่อ-แม่-ผู้ปกครองให้ปลอดโปร่งโล่งใจจากปัญหาทั้งหลายแหล่ที่กล่าวมา โดยมอบให้ “นพ.กฤษณะ คงถาวรกุล...กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ” ประจำโรงพยาบาลฯ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ โดยประเด็นแรกคือคำแนะนำให้บรรดาผู้ปกครองเตรียมความพร้อมแก่บุตร-หลานในการกลับคืนไปอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยโดยการสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำ การล้างมือบ่อย ๆ การรักษาระยะห่าง การไม่เอามือเข้าปาก ไม่ขยี้ตา หากเด็ก ๆ เห็นว่าเพื่อนมีอาการไอ ไม่สบายก็ต้องรู้จักที่จะบอกให้คุณครูรับทราบ ซึ่งถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการร่วมด้วยช่วยป้องกันตัวเองให้แก่เด็ก ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้คุณหมอยังได้ฝากเตือนมายังคุณพ่อ-คุณแม่และผู้ปกครองให้พาลูก ๆ ที่ได้เวลาครบรอบต้องไปรับวัคซีนเพื่อคุ้มกันโรคตามวัย โดยต้องไม่ลืมด้วยว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วก็ต้องระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่ไปพร้อมกันอีกด้วย ซึ่งในแง่ของการป้องกันก็ควรพาไปรับการฉีดวัคซีน แต่หากติดเชื้อแล้วก็ต้องรีบพาไปรับการรักษาโดยไม่รอช้าเพื่อมิให้อาการลุกลามเป็นอันตรายมากขึ้น ซึ่งถึงแม้จะยังมีความกังวลกับการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" จนไม่อาจวางใจในกรณีที่อาจเจอการติดเชื้อเมื่อต้องพาเด็ก ๆ ไปโรงพยาบาล ก็ขอให้วางใจในประเด็นที่ว่านี้เนื่องจากทุกวันนี้โรงพยาบาลทุกแห่งมีมาตรการการป้องกันการติดเชื้อที่เคร่งครัดเป็นพิเศษ จึงขอให้มั่นใจในความปลอดภัยในการพาลูก ๆ ไปใช้บริการ

 

แบ่งโซนแยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปลอดภัย ไร้กังวล...

 

ทั้งนี้ในส่วนของมาตรการเพิ่มพิเศษที่ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” ได้ให้ความสำคัญคือ... การป้องกันการติดเชื้อ”...โดยมีการคัดกรองทุกทางเข้าออกของโรงพยาบาลผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องผ่านการคัดครองทุกครั้ง เครื่องมือที่ใช้ตรวจคัดกรองมีการตรวจเช็คมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือบุคลากรทางการแพทย์ได้ผ่านการตรวจเชื้อ “โควิด-19” ทุกคน โดยได้แยกพื้นที่การตรวจที่มีสัดส่วนเฉพาะอย่างชัดเจนในบริเวณแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5 ของอาคารโรงพยาบาลฯ ซึ่ง “คุณหมอกฤษณะ” ได้อธิบายให้รายละเอียดเป็นส่วน ๆ คือ

“โซนปลอดเชื้อ”... ซึ่งเป็นส่วนที่เตรียมพร้อมในการดูแลเด็กที่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ จัดแบ่งไว้เป็น 2 ส่วน ๆ แรกจัดไว้สำหรับ...คลินิกปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยทั่วไป... หรือ NON FEVER, NON ARI โดยจัดไว้เป็นบริเวณสำหรับดูแลเด็กป่วยโรคทั่วไป เช่นภูมิแพ้ โรคอ้วน โรคต่อมไร้ท่อ ที่ไม่มีอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ... อีกส่วนที่จัดแยกไว้คือ... คลินิกเด็กสุขภาพดี หรือ Well baby Clinic เช่น ฉีดวัคซีน, ตรวจพัฒนาการ และเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นเด็กในกลุ่มที่ไม่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น จึงได้แบ่งแยกพื้นที่ไว้เฉพาะเพื่อให้ได้รับบริการอย่างชัดเจนจากบุคคลากรการแพทย์ประจำของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม...โดยยังได้จัดแบ่งพื้นที่อีกส่วนไว้เพื่อ

คลินิกโรคทางเดินหายใจในเด็ก” หรือ Fever with ARI Clinic... สำหรับดูแลเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และถ้าหากมีไข้ แต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ก็จะมีการแยกส่วนต่างหากไปอยู่ในพื้นที่เรียกว่า Fever Non-ARI ครับ…”

 

 

ทีมกุมารแพทย์-ทีมงานพร้อมดูแลบุตร-หลานชาวเหนือ...

 

อกจากการจัดแบ่งแยกพื้นที่การตรวจแล้ว “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” ยังจัดสถานที่สำหรับญาติ ๆ ที่มีความห่วงใยมาเฝ้าดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรการความปลอดภัยที่เข้มข้นนับตั้งแต่การเว้นระยะห่าง ติดตั้งแผ่นกั้นใสเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในบริเวณที่นั่งพักรอ พร้อมทั้งได้จัดให้พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกรายของโรงพยาบาลได้รับการตรวจหาเชื้อ “โควิด-19” เพื่อความปลอดภัย ลดการติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและบุตรหลานที่สามารถมาใช้บริการของโรงพยาบาลฯ ได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงและโอกาสในการสัมผัสหรือรับเชื้อโรคอันตรายอื่น ๆ เช่นไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โดยรวมถึงโรค RSV และมือเท้าปาก ซึ่งจำเป็นต้องระมัดระวังป้องกันทุกโรคให้มากที่สุด โดย “คุณหมอกฤษณะ”  ได้เน้นย้ำถึงผู้ปกครองรายใดที่พบว่าบุตร-หลานมีอาการเจ็บป่วยหรือเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังก็ขอให้รีบพามาพบแพทย์ เพื่อให้ได้รับการรักษาอาการที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธีโดยไม่ต้องกังวลกับการพาเด็ก ๆ มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล  เพื่อสกัดกั้นมิให้ความเจ็บป่วยที่เกิดกับบุตร-หลานลุกลามสู่ภาวะรุนแรงถึงขั้นรุนแรงจนยากต่อการรักษา พร้อมกับกล่าวปิดท้ายว่า

“...โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และทีมงานซึ่งเปี่ยมด้วยประสบการณ์พร้อมสำหรับให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการตกแต่งพื้นที่ให้บริการด้วยรูปแบบที่ สวยงามปลอดภัย และมีบรรยากาศเป็นมิตรกับเด็ก (Children Friendly Hospital) เป็นการเปิดมิติใหม่ของการตรวจรักษา ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย และลดความกังวลในการมาโรงพยาบาลของเด็ก ภายใต้มาตรการเข้มข้นเพื่อให้ปลอดเชื้อดังที่ได้ให้รายละเอียดไว้ จึงขอให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองมั่นใจทั้งในแง่ความปลอดภัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพครับ...”