โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
September 28 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย  ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล  ตัวแทนกรรมการบริการ และคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์  เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานจังหวัด เชียงใหม่  โดยลานจอดรถยนต์แห่งใหม่นี้ มีการเพิ่มศักยภาพการรองรับการจอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการได้มากขึ้นอีก 1,300 คัน พร้อมด้วยระบบการให้บริการของท่าอากาศยานที่ทันสมัย ปลอดภัย และความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ  พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่