โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบหนังสือแก่โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน
February 06 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบหนังสือแก่โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

 

                         แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  เข้ามอบหนังสือแก่โรงเรียน วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน โอกาสทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตรหนังสือ โดยทางโรงพยาบาลได้ส่งมอบหนังสือสาระความรู้เพื่อสุขภาพเพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส   เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการด้านการอ่าน และศึกษาค้นคว้า  ณ ห้องสมุดโรงเรียนวชิรวิทย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562