โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับสนับสนุนทีมพยาบาลในการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563
December 12 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และกองประกวดนางสาวไทย ให้การสนับสนุนทีมพยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ในกิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการประกวดครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 52 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวด เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยกำหนดจัดประกวดรอบตัดสิน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้สนับสนุนทีมพยาบาลทีมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูง พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อดูแลสาวงามผู้เข้าประกวด กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างเก็บตัว ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 และในรอบประกวด Preliminary Competition และรอบ Final Competition ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563