โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน จัดงาน เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย
November 12 / 2019

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”                 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทีมหัวหน้าแผนก ตัวแทนกรรมการบริหารฯ และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) จัดกิจกรรม “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย” เพื่อเป็นการขอบคุณทาง บริษัทประกันชีวิตในโอกาสให้ความไว้วางใจให้โรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพแก่ผู้รับบริการมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แต่ผู้รับบริการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.ศศิวิมล โฆษชุณหนันท์  แพทย์ชำนาญเฉพาะทางประสาทวิทยา  ให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง “อันตรายจากหลอดเลือดในสมอง”แก่ตัวแทนประกัน ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562