โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
July 25 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

 

          โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2561 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ผอ.วรทัศน์ บุญโครต ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และคณะนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่  ให้การต้อนรับ

          โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ การปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ”  โดยมี พญ.กอร์ปบุญ ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมให้การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทีมหัวหน้าพยาบาลมอบสาระความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อ     “ การดูแลตัวเองในฤดูฝน สุขอนามัยและการล้างมือที่ถูกวิธี ” ภายในกิจกรรม ได้มีการตอบข้อซักถามและนักเรียนได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561