โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานสัมมนา Utilization Review “ก้าวสู่ปีใหม่ เชียงใหม่ ราม 2024”
December 15 / 2023

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการสัมมนา เพื่อทบทวนการทำงานประจำปี 2566 โดยมี นพ.ธวัชชัย  ตัณสถิตย์ , นพ.วรพันธ์ อุณจักร , นพ.ประมุข  อุณจักร  ,ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล, นพ.ภัทรพงศ์ กีฬาแปง ,นพ.ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล , คุณศานติ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร พร้อมหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมงานสัมมนาปลายปี  Utilization Review  “ก้าวสู่ปีใหม่ เชียงใหม่ราม 2024”

โดยภายในงานได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในหนึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมการนำเสนอแผนพัฒนางานของทีมงานด้านระบบต่างๆ  ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำงานให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน  

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จ.ลำพูน
 
 
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม