โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน  FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA FH
October 31 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา “ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน  ( FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA : FH ) 
.

               โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล , นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร    ทีมองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงาน “ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน ( FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA :FH ) ” ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ตระหนักว่า โรคไขมันกับครอบครัว เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้ โดยพบว่า โรคไขมันในเลือดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น การให้ความรู้และความเข้าใจโรคไขมัน จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และการวางแผนป้องกันแต่เนิ่นๆได้

               โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์  อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง “FH คืออะไร ?”และ นพ.รัตนชัย ชาญชัย        อายุรแพทย์โรคหัวใจ และมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลลานนาในหัวข้อ “FH รักษาอย่างไร ?”

               และในช่วงเสวนาสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล และนพ.ทศพร วิทยาคม ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคไขมัน พร้อมตอบข้อซักถาม คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562