โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพแก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
September 10 / 2019

 

            โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพแก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ในงานประชุมรวมพนักงานครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานกว่า 570 คน โดยมีทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา