โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับโรงพยาบาลจีนเข้าดูงาน
June 24 / 2019

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับโรงพยาบาลจีนเข้าดูงาน

 

 

              โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร และคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจากโรงพยาบาลประเทศจีน เข้าศึกษาดูงานการบริหารของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  และเยี่ยมชมแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล โดยมีหัวหน้าแผนกคอยต้อนรับและตอบข้อซักถาม   ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562