โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Give Blood Save Life เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพที่ดีร่วมบริจาคโลหิต
March 20 / 2024

 

 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิต ที่ 10  จ.ชียงใหม่  จัดกิจกรรม  Give Blood Save Life  เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพที่ดีร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล โดยได้รับความสนใจจากพนักงาน ผู้ที่มาใช้บริการ  รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

.

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการจัดหาปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล จึงได้สนับสนุนพื้นที่เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเสียสละ และทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม