โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม‘เติมรักให้อากาศ’ พร้อมเดินหน้ามุ่งเป็นองค์กรต้นแบบการรณรงค์ลดหมอกควัน
February 15 / 2019

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม‘เติมรักให้อากาศ’

พร้อมเดินหน้ามุ่งเป็นองค์กรต้นแบบการรณรงค์ลดหมอกควัน

                  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมกิจกรรม ‘เติมรักให้อากาศ’ ประจำปี 2562        จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อการรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธาน  ซึ่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย  นพ.ประมุข อุณจักร และทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามร่วมลงนามในการบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
                   โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และมุ่งหวังร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบเพื่อรณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน และตระหนักในการรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้เห็นความสำคัญของประชาชน และนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อพ่นละอองน้ำในอากาศ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละออง พร้อมร่วมรณรงค์การหยุดเผาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อต้านภัยหมอกควัน ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานดาดฟ้า โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม