โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมเยียนโอกาส สวัสดีปีใหม่ปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
January 17 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าสวัสดีปีใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยนพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร พร้อมทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยียนโอกาสสวัสดีปีใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  โดยมีศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น  8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562