โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
January 31 / 2018

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เข้ามอบของขวัญ      สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ  สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา