โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
September 08 / 2018

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

           โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร และทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ ( บสพ. ) รุ่นที่ 2 โอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีการรักษาของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

   โดยได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ CHIANGMAI RAM HEALTH CENTER ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ผิวหนังและความงาม ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด และHome Health Care ซึ่งมีแนวคิดในการก่อตั้ง ในการเป็นศูนย์บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการแพทย์ ด้านเทคโนโลยี ด้านการให้บริการ รวมถึงด้านสถานที่ในการให้บริการทางการแพทย์รวมที่เดียวในโครงการ   ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์