โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา
May 25 / 2018

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา

           โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งภายในในงานได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยจัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉิน ช่วยเหลือนักวิ่งที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนับพันคน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบริเวณจุด START และจุดหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของนักวิ่งในครั้งนี้

 

             ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา           ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์