โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
August 21 / 2018

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก

 ณ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

         โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์  กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้เกียรติมอบดอกไม้ต้อนรับ พญ.นภัสยชญ์ สว่างตระกูล กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก ในโอกาสร่วมงานแพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น  ให้ได้รับการดูแลอย่างสะดวกรวดเร็วจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561