โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก”
November 14 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ ทีมองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงาน วันเบาหวานโลก WORLD DIABETES DAY  ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญ โรคเบาหวาน เป็นโรคที่คุกคามสุขภาพ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในหลายส่วนของร่างกายทั้งต่อหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และเส้นประสาท เกิดความเสียหายร้ายแรง และเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทางโรงพยาบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการดูแลตัวเองในผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพื่อช่วยชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และการวางแผนป้องกันแต่เนิ่นๆได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

.

โดยภายในกิจกรรมในวันนี้  ได้มีการให้บริการการตรวจหาระดับน้ำตาลปลายนิ้วให้แก่ผู้ป่วย และญาติ  รวมถึงผู้ที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีบูธให้แนะนำเกี่ยวกับโภชนาการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงคำแนะนำในการดูแลพฤติกรรมในการบริโภคโดยนักกำหนดอาหารของ โรงพยาบาลฯ  โดยมีทีมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ณ ชั้น 4 แผนกโรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563