โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
August 10 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

             โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยนพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารจัดการหอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ” โดยมีทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ แนะนำและคอยตอบข้อซักถาม แก่คณะผู้เยี่ยมชมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561