โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
December 19 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

                โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามนำโดยนพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ในโอกาสศึกษาดูงานหัวข้อ “ การดูแลสุขภาพแบบครบ 4 มิติ  ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาดูงานการให้บริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายจากพญ.ปรางค์ทิพย์ กังวานวงศา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม บรรยายหัวข้อ “ การฟื้นฟู ( การเยี่ยมบ้าน ) ” และคุณสิรกาญจน์ จรัสไปรยากร หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก บรรยายหัวข้อ “ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเรื้อรัง ”พร้อมเข้าเยี่ยมชมการบริการของโครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์ ได้แก่ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ผิวหนังและความงาม ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด และแผนก Home Health Care  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสหคลินิก โครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2561