โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าพบสวัสดีปีใหม่กรรมการบริหารโรงพยาบาลแพร่ ราม
December 19 / 2017

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าพบสวัสดีปีใหม่กรรมการบริหารโรงพยาบาลแพร่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม นำโดย อ.นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหารและทีมหัวหน้าแผนก เข้าพบ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลแพร่ ราม เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561  พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการบริการของโรงพยาบาลฯ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแพร่ ราม เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560