โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์ ”
December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานนิทรรศการ

“Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสาน

พระราชปณิธานสู่ชีวิต

ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์

นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นตัวแทนในนามของโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานนิทรรศการ  “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล ”  พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับตัวแทนจากสถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560  ณ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่