ยินดีต้อนรับ นายแพทย์พิชญ์ หรรษาศิริพจน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ประจำคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
August 02 / 2016

นายแพทย์ภัทรพงศ์  กีฬาแปง กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับ
นายแพทย์พิชญ์  หรรษาศิริพจน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในโอกาสที่เป็นแพทย์ประจำคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่มากขึ้น  ให้ได้รับการดูแลและสะดวกรวดเร็วจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับหัวหน้าแผนกคลินิกพิเศษ พร้อมด้วยพยาบาลและผู้ช่วยการพยาบาล
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา