ยินดีต้อนรับ นายแพทย์วริทธิ์ หวังซื่อกุล อายุรศาสตร์โรคเลือด แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก
July 12 / 2016

นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับ
นายแพทย์วริทธิ์ หวังซื่อกุล อายุรศาสตร์โรคเลือด ในโอกาสที่เป็นแพทย์ประจำแผนก ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เพื่อรองรับ
ผู้เข้ารับบริการที่มากขึ้น  ให้ได้รับการดูแลและสะดวกรวดเร็วจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับ
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก และผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา