ยินดีต้อนรับแพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก
June 23 / 2016

           นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับ แพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา ในโอกาสที่เป็นแพทย์ประจำแผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่มากขึ้น  ให้ได้รับการดูแลและสะดวกรวดเร็วจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา