โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
June 11 / 2024

 

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร พร้อมหัวหน้าแผนก 
ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่
เข้าเยี่ยมชมการบริการทางการแพทย์ รวมไปถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์กายภาพของโรงพยาบาล  และได้เยี่ยมชมแผนกต่างๆ 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม