โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ออกบูธตรวจสุขภาพในงาน Money Expo 2023 
November 10 / 2023

 

 

วันที่ 10 พ.ย. 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพในงาน Money Expo 2023 งานหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 โดยบริษัทกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
.
ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดปริมาณไขมันส่วนเกินในร่างกาย (Fat Mass) ตรวจประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยพยาบาลวาชาชีพ พร้อมของที่ระลึกมอบแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.66  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่  แอร์พอร์ต

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม