โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
August 25 / 2023

 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล บริษัท Subcontract และผู้เช่าพื้นที่โรงพยาบาล  ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามมาตรฐาน ในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแจ้งเหตุและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

.

โดยในช่วงเช้า เป็นการอบรบให้ความรู้ จากวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงเทศบาลเชียงใหม่  พร้อมการสาธิตวิธีปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง เพื่อควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และในช่วงเย็นได้มีการจำลองสถาณกาณ์ การเกิดเหตุไฟไหม้ภายในอาคาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ อปพร เชียงใหม่  ร่วมให้ความช่วยเหลือในการฝึกซ้อม โดยสามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ได้ตามมาตรฐาน

.

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม