โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเงินสนับสนุนโครงการ “พ่อแม่บุญธรรม” แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีที่ 17
July 21 / 2023

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 66 นพ.ธวัชชัย  ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ พ่อแม่บุญธรรม ” แก่สวนสัตว์เชียงใหม่  โดยมี นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ

.

โดย โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ป่าน้อยใหญ่ของสวนสัตว์เชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 16 ปี  โดยในปีนี้ได้ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 170,000 บาท เพื่อเป็นส่วนช่วยในการสร้างจิตสำนึกหวงแหนสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

#อบอ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหมราม