โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับรางวัล ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022
June 26 / 2023

 

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย 66 ที่ผ่านมา นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมทีมงาน เป็นตัวแทนรับรางวัล ในงาน  Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022  โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านประกันชีวิต และประกันสุขภาพ รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า

.

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้รับรางวัล Caring Bronze Award  ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ ผ่านการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

.

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลและการบริการ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับประสบการณ์และความพึงพอใจสูงสุด  

Camellia Ballroom 1st Floor , Waldorf Astoria Bangkok

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม