วัคซีนผู้สูงวัย 65+ รู้ไว้ไกลโรค
May 29 / 2023

 

เมื่อเรามีอายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะอ่อนแอลงตามธรรมชาติ ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกที่จะช่วยป้องกันโรคร้ายแรงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆสำหรับผู้สูงอายุได้ ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปกป้องผู้สูงอายุที่เรารักจากโรคติดเชื้อต่างๆได้

‘ไข้หวัดใหญ่’ เป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ นอกจากนี้โรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีเสียชีวิตมากถึง 70-85% จึงมีข้อแนะนำให้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคปอด

นอกจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ผู้สูงอายุควรพิจารณารับการฉีดวัคซีนป้องกัน ‘โรคปอดบวม’ ด้วย เนื่องจากโรคนี้อาจทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด จากข้อมูลของศูนย์ป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่าในแต่ละปีชาวอเมริกันประมาณ 900,000 คนได้รับเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส และ 5-7% ของผู้ป่วยเหล่านี้อาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจึงถือได้ว่ามีความจำเป็น และสามารถลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงลงได้เป็นอย่างมาก

 

 

‘โรคหัวใจและหลอดเลือด’ ก็ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิตในผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ นักวิจัยพบว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆ ลดลง 36% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน อีกทั้งยังมีการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of the American Medical Association พบว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจลดลง 28% และความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองลดลง 46% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

จะเห็นได้ว่าการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการลดความเสี่ยงในการป่วยของโรคที่ร้ายแรงมากมาย จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ช่วยลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวมได้ถึง 60% แต่อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศไทยกลับยังมีอัตราที่ค่อนข้างน้อย โดยการสำรวจของกรมควบคุมโรคพบว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยมีเพียงประมาณร้อยละ 40 เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปี และยังได้รับวัคซีนอื่นๆที่มีความจำเป็นน้อยกว่านี้อีกด้วย

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มี ‘Flu High Dose Vaccine’ ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีเพื่อปกป้องผู้ใหญ่ที่คุณรัก เนื่องจากวัคซีนชนิดนี้มีปริมาณแอนติเจน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับไข้หวัด มากกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปถึงสี่เท่า ช่วยให้ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นถึง 24.2% ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการนอนโรงพยาบาลจากโรคปอดอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย

การฉีดวัคซีนถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงสำหรับคนที่คุณรัก การฉีดวัคซีนจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากการฉีดวัคซีนแล้ว การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เช่น การรับประทานอาหารที่ดี ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ก็ยังถือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย

 

รายละเอียดเแพ็กเกจเพิ่มเติม >> แพ็กเกจวัคซีนไข้ไวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัย


 

หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุเกิน 65 ปี

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วัคซีนเชียงใหม่ ราม เฮลท์เซ็นเตอร์ โทร.053-920300 เวลา 8:00-16:00 น.