โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานสัมมนา Utilization Review “ถอดบทเรียนเก่า พร้อมก้ามเดินใหม่ ” ประจำปี 2565
December 19 / 2022

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการสัมมนา เพื่อทบทวนการทำงานประจำปี 2565 โดยมี นพ.ธวัชชัย  ตัณสถิตย์ , นพ.วรพันธ์ อุณจักร , นพ.ประมุข  อุณจักร พร้อมทีมกรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมงานสัมมนาปลายปี 2022  Utilization Review  “ถอดบทเรียนเก่า พร้อมก้าวเดินใหม่” โดยภายในงานได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในหนึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมการนำเสนอแผนพัฒนางานของหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการทำงานห้แก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จ.ลำพูน

 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม