โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม Run for Life : THAIFA-CM Mini Marathon
July 10 / 2018

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม

 Run for Life : THAIFA-CM Mini Marathon

 

 

               โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม Run for Life : THAIFA-CM Mini Marathon ซึ่งเป็นกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลและส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ จัดโดยคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมประกันวินาศภัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนาย กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน 

 

          โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ โดยภายในงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉิน ช่วยเหลือนักวิ่งที่มาเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณเส้นทางรอบคูเมือง และร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้น สร้างความสนใจแก่นักวิ่งในการเตรียมความพร้อม พร้อมกันนี้ ก่อนเริ่มงานตั้งแต่เวลา 04.00 – 12.00 น. และต้อนรับนาย กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ที่บูธของโรงพยาบาลฯ กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 1,200 คนซึ่งได้ร่วมวิ่งออกกำลังกายโดยใช้เส้นทางรอบคูเมืองเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงระยะทาง 10 กิโลเมตร    ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561