รพ.เชียงใหม่ ราม เดินหน้าเปิดให้บริการเป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
June 08 / 2021


โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เปิดให้บริการหน่วยฉีด "วัคซีนโควิด-19" ที่ได้รับการจัดสรรโดยภาครัฐ ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการสำหรับกลุ่มแรก คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่เลือกลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ผ่านระบบ “หมอพร้อม” อย่างเต็มรูปแบบแล้วในวันที่ 7 มิ.ย. 2564

การฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับภูมิคุ้มกัน อันจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มีความยินดีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิดของจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ สถานที่รวมทั้งการประชุมวางแผนเพื่อจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์
.
สำหรับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด ทางโรงพยาบาลได้จัดแยกเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 ของอาคารโรงพยาบาล มีความพร้อมในส่วนของระบบการดูแลการบริหารจัดการวัคซีนมีระบบแยกห้องลงทะเบียน ห้องตรวจคัดกรอง ซักประวัติ ห้องฉีดวัคซีน รวมทั้งห้องพักสังเกตอาการหลังการฉีด มีมาตรการความปลอดภัย และเว้นระยะห่างระหว่างนั่งรออย่างเข้มงวด รวมทั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่พร้อมรองรับดูแลผู้ป่วยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
.
โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 “หมอพร้อม” ดังกล่าว นับว่าเป็นอีกก้าวที่เราชาวเชียงใหม่ทุกคนจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จึงอยากให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ มั่นใจในความปลอดภัย และรับวัคซีนกันทุกคน เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรค และเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนอันจะเป็นการขับเคลื่อนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทยต่อไป
.
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม