โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดงานการจัดการแข่งขันวิ่ง มาราธอนประเพณีนานาชาติ “เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอนครั้งที่ 15”
December 12 / 2020

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล ตัวแทนกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติร่วมงานแถลงข่าวเปิดงานการจัดการแข่งขันวิ่ง มาราธอนประเพณีนานาชาติ “เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอนครั้งที่ 15” (MUANG THAI CHIANGMAI  MARATHON 2020) ที่ซึ่งจัดโดย ความร่วมมือของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลนครเชียงใหม่, สมาคมศิษย์เก่าเมตตาศึกษา, บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นกิจกรรมที่ตระตุ้นเศรษฐกิจ หลัง Covid-19 โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐ และเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศลด้านการศึกษา-สังคม และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 03.00-10.00 น. โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ทางในการแข่งขัน มาราธอน 42.195 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. เส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม และมินิมาราธอน 10 กม. เส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
.
โดยในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและเชิญชวนคณะนักวิ่งและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่และคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมบันทึกภาพกับตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ 
.
ซึ่งภายในงานครั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม  “งานวิ่งเมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15”  โดยทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ให้การสนับสนุนเป็นทีมพยาบาล (Medical Team and Hospital Official Partner) ซึ่งประกอบไปด้วยรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉิน พร้อมให้การช่วยเหลือและรองรับนักวิ่งกรณีเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉินหรือบาดเจ็บ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนับพันคน โดยประจำจุด ณ หน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 1 จุด และจุดเส้นชัย 42 K และ 21 K ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม 1 จุด