โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการเตรียมความพร้อม สำหรับคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่ “Safe Motherhood & Smart Child Program ”
October 31 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการเตรียมความพร้อม สำหรับคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่ “Safe Motherhood & Smart Child Program ”

 

 

 

              โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่  “Safe Motherhood & Smart Child Program ” เพื่อส่งเสริมให้ความรู้การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด พร้อมทั้งการฝึกอบรมดูแลลูกน้อยและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพร้อมในการดูแลลูกน้อยของคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณพ่อมือใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก       นพ.ศุภฤกษ์ พงษ์สาระนันทกุล แพทย์ชำนาญเฉพาะทางสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา และมะเร็งทางนรีเวช โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความรู้เรื่อง “การตั้งครรภ์และการคลอด ”และ พญ.วรพร ติยะประเสริฐกุล กุมารแพทย์ชำนาญเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความรู้เรื่อง “ความปกติและความผิดปกติในเด็กแรกเกิด” และทีมหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมให้ความรู้และตอบข้อซักถามคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ตลอดงาน

 

              ภายในงานยังมี Workshop สอนการอาบน้ำและพับผ้าอ้อมแก่ลูกน้อย โดยทีมแผนก Nursery คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้มีโอกาสลองปฏิบัติจริง พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น และได้รับการตอบรับอย่างดีจากคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา