โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
May 22 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

            โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ภัทรพงศ์ กีฬาแปง  กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้เกียรติมอบดอกไม้ต้อนรับ นพ.ปวิน บัดติยา  อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต แพทย์ประจำแผนกไอซียู โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น  โดยผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตมีความจำเป็นที่จะได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์อย่างใกล้ชิด  ได้รับการดูแลอย่างสะดวกรวดเร็วจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ณ แผนกไอซียู โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562