โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
January 30 / 2019

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

              โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร และทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยียนสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดยมีMiss Pan Jin องกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและพูดคุยการร่วมมือในการประสานงานดูแลผู้ป่วยชาวจีน ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562