โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561
June 08 / 2018

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561 

ณ หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน

 

               โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561 ณ หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองเชียงใหม่  และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานมีข้าราชการ ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561