โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่
January 31 / 2018

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่

 

 

           โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร และทพ. ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เข้ามอบของขวัญ      สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่นายกอง ซาล ลวีน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ  สถานกงสุลใหญ่ สหภาพเมียนมา ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา