มารู้จักโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease)
December 07 / 2017

มารู้จักโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease)

 

 

โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ส่วนใหญ่พบในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงหน้าฝน โรคนี้เกิดจากติดเชื้อไวรัส กลุ่มเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus) โดยเชื้อในกลุ่มนี้ที่รุนแรงที่สุด คือ เชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ ว่าอีวี 71


โรคนี้ติดต่อกันอย่างไร?

 

โดยการสัมผัสกับอุจจาระของเด็กที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ หรือสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย หรือน้ำมูก ที่อาจปนเปื้อนอยู่ตามของเล่น หรือของใช้ของเด็กที่ป่วย โรคนี้จึงมักระบาดในโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก

      

 

อาการของโรคนี้เป็นอย่างไร?

 

เด็กที่เป็นโรคมือ-เท้า-ปาก ส่วนใหญ่มักอายุน้อยกว่า 10 ปี จะพบมากในช่วงวัย 1-4 ปี หลังจากรับเชื้อ 3-6 วัน เด็กจะเริ่มมีอาการไข้นำมาก่อน จากนั้น 1-2 วัน จะพบผื่นขึ้นที่ปาก มือ และเท้า โดยในปากจะพบเป็นแผลตื้นๆ คล้ายแผลร้อนในพบบริเวณกระพุ้งแก้ม หรือลิ้น แผลนี้จะเจ็บทำให้เด็กดื่มนม หรือรับประทานอาหารได้น้อยที่มือและเท้าจะเป็นผื่นแดงขนาด 3-5 มิลลิเมตร บางครั้งเป็นตุ่มน้ำใส พบได้ทั้งหลังมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า

 

เชื้อไวรัสบางสายพันธุ์ อาจทำให้เด็กเกิดอาการรุนแรงมีอาการสมองอักเสบ หรือหัวใจวาย เด็กจะมีอาการซึมลง ชัก หมดสติ มีแขนขาอ่อนแรง หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ตัวเขียว และมีน้ำท่วมปอด ซึ่งอาการเหล่านี้มีโอกาสเสียชีวิตได้สูงควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์โดยทันที

 

 

โรคนี้สามารถรักษาได้หรือไม่?

 

ส่วนใหญ่โรคนี้จะหายได้เอง ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการของแผลในปาก หากรับประทานยาไม่ได้แพทย์อาจพิจารณาให้นอนโรงพยาบาลเพื่อน้ำเกลือทางเส้นเลือด ถ้ารุนแรงมาก การรักษาจะพิจารณาตามอาการของผู้ป่วยเป็นรายๆไป

 

จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ได้อย่างไร?

 

วิธีการที่ดีที่สุด คือ การรักษาความสะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ

ในสถานที่ที่รับดูแลเด็ก ควรล้างมือทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนผ้าอ้อม และกำจัดอุจจาระให้ถูกวิธี หมั่นทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวัน

ในเด็กที่มีตุ่มขึ้นที่มือ ปาก หรือ เท้า ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา ควรแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

   

 

 

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กถ้ารุนแรงมากอาจมีอาการซึมลง ชัก หมดสติ โอกาสเสียชีวิตได้สูงควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์โดยทันที