โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
December 06 / 2017

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ทีมหัวหน้าแผนก และพนักงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกันวางดอกดาวเรืองที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่        16 ตุลาคม 2560