โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่และใบรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit
December 06 / 2017

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่และใบรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

ด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit

 

       โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือรับมอบโล่และใบรับรองสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน Standard Stroke Center Certify : SSCC และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา