ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร

ชื่อ
แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ

แพทย์หญิง ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนัง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
เสาร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ อริยเดช

ชื่อ
นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ อริยเดช
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา / รักษาโรคนอนกรน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก

นายแพทย์ ชวนันท์ ชาญศิลป์

ชื่อ
นายแพทย์ ชวนันท์ ชาญศิลป์
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกสุขภาพจิต

นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม

ชื่อ
นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์มะเร็ง