ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ ชวนันท์ ชาญศิลป์

ชื่อ
นายแพทย์ ชวนันท์ ชาญศิลป์
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกสุขภาพจิต

นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม

ชื่อ
นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
พฤหัสบดี ศูนย์มะเร็ง

นายแพทย์ ชัยสีห์ อาศนะเสน

ชื่อ
นายแพทย์ ชัยสีห์ อาศนะเสน
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกตรวจสุขภาพ
อังคาร คลินิกตรวจสุขภาพ
พุธ คลินิกตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี คลินิกตรวจสุขภาพ
ศุกร์ คลินิกตรวจสุขภาพ
เสาร์ คลินิกตรวจสุขภาพ

นายแพทย์ ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี

ชื่อ
นายแพทย์ ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ ผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ ผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ ชูชัย ลิ้มเล็งเลิศ

ชื่อ
นายแพทย์ ชูชัย ลิ้มเล็งเลิศ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกอายุรกรรม
อังคาร คลินิกอายุรกรรม
พุธ คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ คลินิกอายุรกรรม
เสาร์ คลินิกอายุรกรรม