ภาวะเบาหวานขึ้นตา

สาระสุขภาพ กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน : ภาวะเบาหวานขึ้นตา โดย พญ.รัชดา ศิริวันสาณฑ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม