ฝุ่น PM 2.5 ผลกระทบต่อสายตาเด็ก

ปัญหา สายตาเด็กใครว่าไม่สำคัญ ฝุ่น PM 2.5 ที่สูงขึ้น สามารถส่งผลกระทบต่อดวงตาของเด็กได้ การเช็คตรวจสายตาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความ ผิดปกติของสายตา อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการการเรียน บุคลิกภาพ หรือมีข้อจำกัดในการเลือกอาชีพในอนาคต หากคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตา โทร. 053-920300 ต่อเคาน์เตอร์พยาบาล 1400

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม