ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วย Sleep test

การตรวจ sleep test เป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์ระหว่างที่คุณนอนหลับสามารถตรวจวัดระดับความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะหลับ ความดังของเสียงกรน วัดระดับการนอน และอัตราการเต้นของหัวใจ พฤติกรรมขณะนอนหลับ เพื่อให้ทราบค่าความดันที่เหมาะสม


ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพเชียงใหม่ราม เฮลท์เซ็นเตอร์ โทร 053-920373