เช็คหัวใจก่อนไปวิ่ง Fit For Life

เช็คหัวใจก่อนไปวิ่ง Fit For Life

ปัจจุบันกระแสการวิ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก มีการจัดงานวิ่งทุกสัปดาห์ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนออกกำลังกายจึงมีความสำคัญเพราะจะสามารถช่วยบอกได้ว่าร่างกายเรามีความฟิตแค่ไหน และวางแผนการฝึกซ้อมได้อย่างเหมาะสม ป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจวายเฉียบพลัน

เทคโนโลยี VO2Max สามารถช่วยบอกคุณได้ว่ามีความฟิตแค่ไหน โดยค่า VO2 Max จะเป็นตัวที่ช่วยวัดประสิทธิภาพของการใช้ออกซิเจนของร่างกายขณะออกกำลังกาย ยิ่งค่าสูงแสดงว่าร่างกายมีความฟิตมาก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละคนด้วย โดยการตรวจ VO2Max จะได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะทดสอบ หากท่านที่ต้องการเตรียมความพร้อมของร่างกายก็สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกโรคเฉพาะทาง ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทร.053-920300 ต่อ 4000 ,4098