ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ จิระพงศ์ วงศ์ฟัก

ชื่อ
นายแพทย์ จิระพงศ์ วงศ์ฟัก
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมสมอง,ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา
ภาษา :
Primary : Thai Secondary : English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
1. General Neurosurgery
2. Traumatic Brain / Neurocritical care
3. Neurovascular surgery
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. 2013, Chiangmai University, Thailand
Diploma of the Thai Board of Neurological Surgery, 2019
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิคอายุรกรรม

นายแพทย์ จิรายุ เรืองยศ

ชื่อ
นายแพทย์ จิรายุ เรืองยศ
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General psychiatry
- Alcohol detoxification and rehabilitation
- Amphetamine detoxification and rehabilitation
- Consultation liaison
การศึกษาและคุณสมบัติ
2009 M.D. Chiangmai University, Thailand
2013 Diplomate,Thai board of Psychiatry,Thai Medical
Council, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคเฉพาะทาง
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกโรคเฉพาะทาง
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคเฉพาะทาง
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกโรคเฉพาะทาง
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคเฉพาะทาง
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคเฉพาะทาง

แพทย์หญิง จุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ์

ชื่อ
แพทย์หญิง จุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. , BSC 2011 , Chiangmai University , Thailand
Thai Board in Internal Medicine , Thai Medical Council Thailand , 2015
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกอายุรกรรม โทร.053-920300 ต่อ 1200

ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ ณ ลำพูน

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ ณ ลำพูน
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
DENTISTRY
1. General Dentistry
2. Endodontic Dentistry
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. D.D.S.,1980, The School of Dentistry, Chiangmai University, Thailand
2. Certificate, Post Grad Training in Endodontic Dentistry, 1982, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
อังคาร 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
เสาร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

แพทย์หญิง จุลินทิพย์ วิทิตปริวรต

ชื่อ
แพทย์หญิง จุลินทิพย์ วิทิตปริวรต
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00
อังคาร 00:00 - 00:00
พุธ 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00
ศุกร์ 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 00:00 - 00:00