ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง เขมณัฎฐ์ สงวนวงษ์ทอง

ชื่อ
แพทย์หญิง เขมณัฎฐ์ สงวนวงษ์ทอง
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-
การศึกษาและคุณสมบัติ
-
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00

แพทย์หญิง จงปีติ วุฒิสรรพ์

ชื่อ
แพทย์หญิง จงปีติ วุฒิสรรพ์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Obstetrics and Gynecology
การศึกษาและคุณสมบัติ
MD., Naraesuan University, Thailand , 2012
Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Thai medical council, Thailand 2018
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00

นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์

ชื่อ
นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มะเร็งนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., 1983, Faculty of Medicine, Chiangmai University, Thailand
2. Certificate Post Grad Training in Obstetrics and Gynecology, Fac. Med., Mahidol University, 1984
3. Certificate Thai Board in Obstetrics & Gynecology, Thai Medical Council, 1987
4. Certificate in Gynecologic Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, Texas, USA.1990
5. Honorary Certificate in Gynecologic Oncology, Royal Thai College of OB & GYN, 1995
6. Certificate in Epidemiology, John Hopkins University, 1995
7. Certificate in Gynecologic Oncology, National Cancer Center, Tokyo, Japan, 1997
8. Honorary Certificate in Maternal-Fetal Medicine, Royal Thai College of OB & GYN, 1997
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ จารุวัตร ยศสมบัติ

ชื่อ
นายแพทย์ จารุวัตร ยศสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
MEDICINE
- Gastroenterology
- Hepatology
- Internal Medicine
การศึกษาและคุณสมบัติ
-1995 M.D. Chiang Mai University, Thailand
- 2001 Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University
- 2005 Thai Board of Gastroenterology, Chiang Mai University
- 1994 (undergraduate course) Nippon Medical School, Tokyo, Japan
- 1998 - 2001 Residency training, Internal medicine department, KingChulalongkorn Hospital, Bangkok
- 2003-2005 Felloship training, Gastroenterology unit, Faculty of medicine, Chiang Mai
- 2006 Therapeutic Endoscopy, Nagoya Medical School, Nagoya Japan
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์ จำลอง ดิษยวณิช

ชื่อ
นายแพทย์ จำลอง ดิษยวณิช
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชเด็ก-วัยรุ่น,ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช ผู้สูงอายุ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ