ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์

ชื่อ
แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
2010 Degree of Doctor (PhD), Utrecht University, the Netherlands
2005-2010 Degree of Doctor (PhD), Utrecht University, Utrech, the Netherlands

1999 Certificate for Uveitis Fellowship , University of British Columbia, Canada
1998-1999 Fellowship in Uveitis, University of British Columbia, Vancouver, Canada

1998 Certificate for Glaucoma Fellowship, University of British Columbia, Canada
1997-1998 Fellowship in Glaucoma, University of British Columbia, Vancouver, Canada

1997 Board Certificate for Ophthalmology, Thai Medical Council, Thailand
1992-1995 Residency in Ophthalmology, Chiang Mai University, Chiang Mai

1993 Certificate for Basic Science in Ophthalmology, Chiang Mai University
1992-1993 Basic Science in Ophthalmology , Chiang Mai University, Chiang Mai

1992 Degree of Doctor Medicine (honor), Chulalongkorn University
1986-1992 Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ

นายแพทย์ เขมชาติ อาจรัตนกูล

ชื่อ
นายแพทย์ เขมชาติ อาจรัตนกูล
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อแผนกโรคเฉพาะทาง โทร 053 920300

นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์

ชื่อ
นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มะเร็งนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Gynecologic cancer prevention and treatment
Colposcopy and LEEP/LLETZ for diagnosis and treatment of cervical precancers
Radical surgery for cervical cancer
HPV medicine HPV vaccination & HPV screening
Labioplasty for large labia/labial hypertrophy
การศึกษาและคุณสมบัติ
- M.D., Faculty of Medicine, Chiangmai University,1983
- Diplomate Thai Board of Obstetrics & Gynecology, Thai Medical Council,1987
- Certificate in Gynecologic Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, Texas, USA,1990
- Certificate in Gynecologic Oncology, National Cancer Center, Tokyo, Japan, 1997
- Certificate in Colposcopy, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, USA, 1998
- Diplomate Thai Board of Gynecologic Oncology, Thai Medical Council, 2005
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกสูติ-นรีเวช
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ จักรพงษ์ สมบัติวัฒนางกูร

ชื่อ
นายแพทย์ จักรพงษ์ สมบัติวัฒนางกูร
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อแผนกเอกซเรย์ โทร 053 920300 ต่อ 1900,1910,1930

นายแพทย์ จารุวัตร ยศสมบัติ

ชื่อ
นายแพทย์ จารุวัตร ยศสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
MEDICINE
- Gastroenterology
- Hepatology
- Internal Medicine
การศึกษาและคุณสมบัติ
-1995 M.D. Chiang Mai University, Thailand
- 2001 Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University
- 2005 Thai Board of Gastroenterology, Chiang Mai University
- 1994 (undergraduate course) Nippon Medical School, Tokyo, Japan
- 1998 - 2001 Residency training, Internal medicine department, KingChulalongkorn Hospital, Bangkok
- 2003-2005 Felloship training, Gastroenterology unit, Faculty of medicine, Chiang Mai
- 2006 Therapeutic Endoscopy, Nagoya Medical School, Nagoya Japan
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ